Industrie

Levering voor industrie

Door Cryotrans

De ervaring heeft geleerd dat petrochemische bedrijven, scheepswerven en tal van andere industriële ondernemingen gebaat zijn bij een vlotte en flexibele afhandeling van leveringen van vloeibare stikstof. Op deze manier gaan er geen kostbare man-uren verloren. Voor diverse technieken als koudkrimpen, pijpvriezen, afbramen en purgen van leidingen levert Cryotrans hoeveelheden vloeibare stikstof op maat.

Toepassingen in de industrie

Koudkrimpen geldt voor veel toepassingen als de snelste manier om zeer sterke metaalverbindingen tot stand te brengen. Het principe is eenvoudig, omdat het gebaseerd is op een bekende natuurkundige wetmatigheid en wel: dat metalen bij koude krimpen en uitzetten als ze worden verwarmd.

Door gebruik te maken van deze wetmatigheid, kon de koudkrimpmethode economisch worden ingezet in de machine- en apparatenbouw. Vloeibare stikstof van -/- 196°C bewees zich als een ideaal koelmedium, om assen, bussen of tappen zodanig te krimpen dat ze probleemloos in machines en werkstukken passen. Door de uitzetting bij omgevingstemperatuur verkrijgen de constructies een zeer sterke verbinding, zonder dat er structuurveranderingen, verkleuring of oxidevorming optreedt. Dit is een belangrijk onderscheidend voordeel van het koudkrimpen, dat zich meer en meer ten opzichte van het verwarmen doorzet.

Lees meer over koudkrimpen

Voor tandwielen, kogellagers, bussen of pennen is koudkrimpen een snelle en economische productiemethode voor zeer sterke pen/gatverbindingen met een zeer hoog draaimoment. De koudkrimpmethode kan worden ingezet bij zowel enkele stuks als wel bij serieproductie en eveneens bij reparatiewerkzaamheden.

Een as/tandwielverbinding kan bijvoorbeeld tot stand worden gebracht door de as zodanig af te koelen dat de as krimpt en deze in koude toestand in het gat van het tandwiel geschoven kan worden. Na opwarming zet de as weer uit tot zijn oorspronkelijke diameter, waarna een vaste verbinding met het tandwiel is ontstaan. De passingkeuze van deze verbindingen en de verschillen in materiaal bepalen of de verbinding nog losneembaar is en hoeveel kracht er via de verbinding is over te brengen.

Toepassingen

Er zijn veel toepassingen voor de montage van machine- en apparatenonderdelen, zoals:
assen in walsrollen
assen in/aan tandwielen
klepzittingen in verbrandingsmotoren
lagers in deksels van elektromotoren
cilindervoeringen in cilinders
etc.

Voordelen

De belangrijkste voordelen zijn:
tijdwinst; opwarmen kost veel tijd en moet gelijkmatig worden uitgevoerd om geen extra spanningen in het materiaal te veroorzaken
géén structuurveranderingen, aanloopkleuren of oxidevorming
géén nabehandelingen
toepasbaar voor praktisch alle constructiedelen
ongevaarlijk (voldoende ventileren) en milieuvriendelijk
eenvoudig uitvoerbaar
etc.

Veiligheid

De vloeibare stikstof zal door de toegevoerde warmte overgaan in gasvormige stikstof en zal een inerte (verstikkende!) atmosfeer vormen.

Door middel van invriezen wordt gecontroleerd een stollingsplug in een leiding gevormd. Door het diep koelen van de vloeistof ontstaat een vaste plug die door de krimp van de pijp een diabolo-vorm aanneemt. Hierdoor kan deze plug minimaal 2 maal de heersende leidingdruk weerstaan. De lengte van de gevormde plug zal in de regel ca. 3 x de leidingdia bedragen. voorwaarde is dat er praktisch geen stroming in de leiding plaatsvindt.
Wanneer van het te vriezen product de juiste stolpunt temperatuur niet bekend is, kan deze met een kleine proefopstelling bepaald worden.