Laboratoria

Levering voor laboratoria

Door Cryotrans

In laboratoria is vloeibare stikstof een bekend element. Voor het verwerken van weke materialen is harden door bevriezing noodzakelijk. Daarnaast is stikstof een inert gas. Dat is zeker in een laboratoriumomgeving een gewenste eigenschap! Cryotrans levert op regelmatige basis verschillende hoeveelheden vloeibare stikstof aan laboratoria, volledig afgestemd op de behoefte van de desbetreffende laboratoria.